Companeros 2 KOMPLET

Companeros 2 KOMPLET

  • Izdavač: SGEL
  • ISBN: 9788497789097
  • 2,400.00 RSD
  • Bez PDV-a: 2,400.00 RSD

Udžbenički komplet sa kodom za 7. i 8.razred osnovne škole, treća i četvrta godina učenja.


COMPAÑEROS predstavlja udžbenički komplet za učenje španskog jezika na nivou A1 i

A2 Zajedničog evropskog referentnog okvira za žive jezike. Jezički, kulturološki i interkulturni

sadržaji i komunikativne funkcije koje ovaj inovativni savremeni udžbenik obuhvata i razvija,

tematske oblasti koje pokriva, kao i predviđeni ishodi učenja, u skladu su sa važećim

Programom nastave i učenja