Norme i uslovi

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

  1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da potvrdi porudžbinu.
  2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, narudžba je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom potvrde porudžbine.
  5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene porudžbine.

Garancija kvaliteta

Educational Centre garantuje za kvalitet svojih proizvoda. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Educational Centre. Potrebno je da proizvod vratite sa fiskalnim računom.