CENOVNIK ODOBRENIH UDŽBENIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 2024/2025.

Objavio Educational Centre 23/02/2024 0 Komentara Novosti,

CENOVNIK  ODOBRENIH  UDŽBENIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 2024/2025.

 

                                         ENGLESKI JEZIK - OŠ

 

 RAZRED

 NASLOV

 ISBN

 CENA

 

 III razred

 

 Treća godina učenja

 Wonderful World 1

 Udžbenik

 

 Wonderful World 1

 Radna sveska

 9781473760431

 

 

 9781473760615

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 III razred

 Treća godina učenja

 

 Happy Trails 1

 Udžbenik

 

 Happy Trails 1

 Radna sveska

 9781111062408

 

 

 9781111062323

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 IV razred

 Četvrta godina učenja

 

 

 Happy Trails 2

 Udžbenik

 

 Happy Trials 2

 Radna sveska

 

 9781111398705

 

 

 9781111402020

 

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 IV razred

 Četvrta godina učenja

 

 

 Wonderful World 2

 Udžbenik

 

 Wonderful World 2

 Radna sveska

 

 9781473760448

 

 

 9781473760622

 

 1.500,00 din

 

 

    985,00 din

 

 V razred

 

 Peta godina

 učenja

 

 World Wonders 1

 Udžbenik

 

 World Wonders 1

 Radna sveska

 

 9781424059331

 

 

 9781424058693

 

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 V razred

 Peta godina

 učenja

 

 Hopscotch 5

 Udžbenik

 

 Hopscotch 5

 Radna sveska

 

 9781408097281

 

 

 9781408097526

 

 1.500,00 din

 

 

    985,00 din

 

 VI razred

 

 Šesta godina

 učenja

 

 Hopscotch 6

 Udžbenik

 

 Hopscotch 6

 Radna sveska

 

 9781408097359

 

 

 9781408097533

 

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 VI razred

 Šesta godina

 učenja

 

 English Explorer 2

 Udžbenik

 

 English Explorer 2

 Radna sveska

 9781111061876

 

 

 9781111062682

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 VII razred

 

 Sedma godina

 učenja

 

 English Explorer 3

 Udžbenik

 

 English Explorer 3

 Radna sveska

 

 9781111067984

 

 

 9781111071172

 

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 VII razred

 Sedma godina učenja

 

 

 Wonderful World 4

 Udžbenik

 

 Wonderful World 4

 Radna sveska

 

 9781473760462

 

 

 9781473760646

 1.500,00 din

 

 

   985,00 din

 

 VIII razred

 Osma godina učenja

 

 Perspectives 1

 

 9781337277167

 

 1.680,00 din

                                     

                                         

                                         ENGLESKI JEZIK - SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE

 

 RAZRED

 NASLOV

 ISBN

 CENA

 I razred

 

 Deveta godina učenja

 Close-Up B1

 Udžbenik

 

 Close-Up B1

 Radna sveska

 9781408095546

 

 

 9781408095560

 1.970,00 din

 

 

   980,00 din

 II razred

 

 Deseta godina učenja

 Close-Up B1+

 Udžbenik

 

 Close-Up B1+

 Radna sveska

 9781408095638

 

 

 9781408095652

 1.970,00 din

 

 

   980,00 din

 III razred

 

 Jedanaesta godina učenja

 Close-Up B2

 Udžbenik

 

 Close-Up B2

 Radna sveska

 9781408095720

 

 

 9781408095744

 1.970,00 din

 

 

   980,00 din

 IV razred

 

 Dvanaesta godina učenja

 Close-Up C1

 Udžbenik

 

 Close-Up C1

 Radna sveska

 9781408095812

 

 

 9781408095836

 1.970,00 din

 

 

   980,00 din

 

                                              NEMAČKI JEZIK - OŠ

 

 

 V razred

 

 Prva godina

 učenja

 

 Beste Freunde A1/1

 Udžbenik

 

 Beste Freunde A1/1

 Radna sveska 

 

 

 

 9783193010513

 

 

 9783194010512

 

 

 

   1.020,00 din

    

 

   1.020,00 din

    

 

 VI razred

 

 Druga godina učenja

 

 Beste Freunde A1/2

 Udžbenik

 

 Beste Frunde A1/2

 Radna sveska

 

 9783195010511

 

 

 9783195610513

 

 

    1.020,00 din

    

 

    1.020,00 din

    

 

 VII razred

 

 Treća godina

 učenja

 

 

 Beste Freunde A2/1

 Udžbenik

 

 Beste Freunde A2/1

 Radna sveska

 

 9783193010520

 

 

 9783194010529

 

 

   1.020,00 din

 

 

   1.020,00 din

 VIII razred

 

 Četvrta godina

 učenja

 

 

 Beste Freunde A2/2

 Udžbenik

 

 Beste Freunde A2/2

 Radna sveska

 

 9783195010528

 

 

 9783196010527

   

    1.020,00 din

   

 

    1.020,00 din

                                              

                                             

                                              NEMAČKI JEZIK - SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE

 

 

 RAZRED

 

 NASLOV ISBN CENA

 

 I razred

 

 5. i 6. godina učenja

 Ideen 2

 Udžbenik

 

 Ideen 2

 Radna sveska

 9783190018246

 

 

 9783190118243

   1.650,00 din

 

 

   1.550,00 din

 

 I razred

 5. godina učenja

 

 Schritte international Neu 3

 Udžbenik + radna sveska

 

 

 9783193010841

 

 

 

   1.780,00 din

 

 

   

 

 II razred

 5. i 6. godina učenja

 

 

 Ideen 2

 Udžbenik

 

 Ideen 2

 Radna sveska

 

 9783190018246

 

 

 9783190118243

 

   1.650,00 din

 

 

   1.550,00 din

 

 II razred

 6. godina učenja

 

 

 Schritte international Neu 4

 Udžbenik + radna sveska

 

 

 

 9783196010848

 

 

 

 

   1.780,00 din

 

 

    

 

 

 III razred

 

 7. i 8. godina učenja

 Ideen 3

 Udžbenik

 

 Ideen 3

 Radna sveska

 9783190018253

 

 

 9783190118250

   1.650,00 din

 

 

   1.550,00 din

 

 III razred

 7. godina učenja

 

 Schritte international Neu 5

 Udžbenik + radna sveska

 

 

 9783193010865

 

 

 

   1.780,00 din

 

 

   

 

 IV razred

 7. i 8. godina učenja

 

 

 Ideen 3

 Udžbenik

 

 Ideen 3

 Radna sveska

 

 9783190018253

 

 

 9783190118250

 

   1.650,00 din

 

 

   1.550,00 din

 

 IV razred

 8. godina učenja

 

 

 Schritte international Neu 6

 Udžbenik + radna sveska

 

 

 

 9783196010862

 

 

 

 

   1.780,00 din

 

 

    

 

 

                                                  

                                            ŠPANSKI JEZIK - OŠ

 

 

 V i VI razred

 

 Prva i druga godina učenja

 

 Nuevo Compañeros 1

 Udžbenik i radna sveska

 

 9788419065780

 

 3.210,00 din

 

 VII i VIII razred

 

 Treća i četvrta godina učenja

 

 Nuevo Compañeros 2

 Udžbenik i radna sveska

 

 9788419065797

 

 3.210,00 din

                                            

                                            ŠPANSKI JEZIK - SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE

 

 

 RAZRED

 

 NASLOV

 

 ISBN

 CENA

 

 I razred

 

 Peta godina učenja

 

 Diverso 2

 Udžbenik i radna sveska

 

 9788497788229

 

 3.610,00 din

 

 II razred

 

 Šesta godina učenja

 

 Diverso 2

 Udžbenik i radna sveska

 

 9788497788229

 

 3.610,00 din

 

 III razred

 

 Sedma godina učenja

 

 Diverso 3

 Udžbenik i radna sveska

 

 9788497789226

 

 3.610,00 din

 

 IV razred

 

 Osma godina učenja

 

 Diverso 3

 Udžbenik i radna sveska

 

 9788497789226

 

 3.610,00 din

                                            

                                             ITALIJANSKI JEZIK - OŠ

 

 

 V i VI razred

 Prva i druga

 godina učenja

 

 

 Nuovo Progetto Italiano Junior 1

 Udžbenik i radna sveska

 

 9791259801401

 

 1.750,00 din

 

 VII i VIII razred

 Treća i četvrta

 godina učenja

 

 

 Nuovo Progetto Italiano Junior 2

 Udžbenik i radna sveska

 

 9791259801609

 

 1.750,00 din

                                            

                                             ITALIJANSKI JEZIK - SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE

 

 

 RAZRED

 NASLOV

 

 

 ISBN

 

 

 

 

 CENA

 

   

 I razred

 

 Peta i šesta godina

 učenja

 

 Espresso Ragazzi 2

 Udžbenik + radna sveska

 

 

 9788861824096

 

 

 

 2.660,00 din

 

 

 I razred

 Prva i druga, peta i šesta godina učenja

 Nuovissimo Progetto Italiano 1

 Udžbenik

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 1

 Radna sveska

 

 9788899358501

 

 

 9788899358525

 

 

 

 2.780,00 din

 

 

 1.420,00 din

 

 

 II razred

 

 Peta i šesta godina

 učenja

 

 Espresso Ragazzi 2

 Udžbenik + radna sveska

 

 9788861824096

 

 2.660,00 din

 

 

 II razred

 Prva i druga, peta i šesta godina učenja

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 1

 Udžbenik

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 1

 Radna sveska

 

 9788899358501

 

 

 9788899358525

 

 

 2.780,00 din

 

 

 1.420,00 din

 

 III razred

 

 Sedma i osma godina

 učenja

 

 Espresso Ragazzi 3

 Udžbenik + radna sveska

 

 9788861827554

 

 

 2.260,00 din

 

 

 III razred

 Treća i četvrta, sedma i osma godina učenja 

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 2

 Udžbenik

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 2

 Radna sveska

 

 9788899358754

 

 

 9788899358884

 

 

 2.780,00 din

 

 

 1.420,00 din

 

 IV razred

 

 Sedma i osma godina

 učenja

 

 Espresso Ragazzi 3

 Udžbenik + radna sveska

 

 

 9788861827554

 

 

 

 2.260,00 din

 

 

 

 IV razred

 Treća i četvrta, sedma i osma godina učenja

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 2

 Udžbenik

 

 Nuovissimo Progetto Italiano 2

 Radna sveska

 

 9788899358754

 

 

 9788899358884

 

 

 2.780,00 din

 

 

 1.420,00 din

 

 

Sve cene iskazane na našem sajtu su sa uračunatim PDV-om.

Cenovnik je važeći od 23.02.2024.