Optimalni period za učenje stranog jezika

Objavio Educational Centre 28/10/2021 0 Komentara Zanimljivosti,

U kom uzrastu je najbolje krenuti sa učenjem stranog jezika?

Ovo je, verujemo, pitanje koje mnogi roditelji sebi postavljaju.

Nije tajna da deca uče stvari brže od odraslih, ali kada je to pravi trenutak kada treba početi sa učenjem stranog jezika?

Najbolji uzrast za učenje stranog jezika

Najnovija studija sprovedena od strane američkog instituta MIT (Massachusetts Institute of Technology) pokazuje da zaista postoji kritičan period u životu nakon kojeg učenje novih veština, poput stranog jezika, postaje teže.

Prema tom istraživanju, najbolje vreme za učenje jezika jeste uzrast od rođenja do desete godine ukoliko želimo da ga govorimo kao maternji ili bar približno dobro kao maternji jezik.

Neurolingvistika objašnjava da se deca rađaju sa Univerzalnom Gramatikom, t.j. predispozicijom da usvoje bilo koji strani jezik kojem su izloženi u svojoj socijalnoj sredini I to bez da je potrebno da im neko eksplicitno objasni gramatička pravila I strukturu jezika ("Syntactic Structures" by Noam Chomsky). Taj optimalni period za učenje jezika se završava do neke 10-te ili 12-te godine.

Naravno, jezik je, svakako, moguće uspešno naučiti I posle tog uzrasta, ali je to mnogo veći izazov I potrebno je najpre naučiti gramatička pravila I strukturu jezika, a potom ih primenjivati u govoru. Mogućnost usvajanja jezika, tj. učenja poput maternjeg se svodi na minimum.

Detalji o istraživanju

Za potrebe istraživanja, a da bi odredili gramatičke veštine u pogledu stranog jezika, naučnici su analizirali I vrednovali 670,000 ljudi različitih nacionalnosti I uzrasta. Naučnici su učesnicima dali gramatički kviz na stranom jeziku I pre nego što sui m dali zadatak da odrede da li su rečenice gramatički ispravne ili ne, pitali su učesnike za njihove godine, koliko dugo uče engleski jezik I jezičko okruženje u kojem su učili taj strani jezik.

Okvirno, 246,000 od 670,000 učesnika je izjavilo da su odrasli u domaćinstvu  u kome se isključivo govorilo na engleskom jeziku. Ostali učesnici su bili bilingvalni ili višejezični. Najčešće im je maternji jezik bio ruski, nemački, turski, finski I mađarski. Oni kojima je maternji jezik bio engleski su bili isključeni iz projekta.

Najmlađi učesnici su bili desetogodišnjaci, većina učesnika je bila u svojim dvadesetim ili tridesetim godinama, dok su najstariji imali više od sedamdeset godina. Sakupljeni podaci su doveli naučnike do zaključka da je detinjstvo najbolje vreme da se nauči gramatika novog jezika, mada sposobnost ostaje dosta jaka I za vreme tinejdžerskog uzrasta.

Učiti jezik posle 18-te?

Nakon 18-te godine, ljudi više ne mogu da nauče strani jezik do nivoa maternjeg, mada i dalje mogu da budu veoma uspešni u učenju.

Džoš Tenenbam (Josh Tenenbaum), ko-autor studija I profesor na institutu MIT, izjavljuje za BBC da je teško ustanoviti da li je to stvar biologije ili kulturno-socijalne sredine.

Načelno, učenje stranog jezika je moguće u bilo kom starosnom dobu, ali što ste stariji, sve je teže.