Povraćaj robe

Ukoliko dođe do greške prilikom kupovine, poručivanja ili slanja knjiga, zamenu knjiga možete izvršiti u roku od sedam dana ili u našoj knjižari ili putem kurirske službe, isključivo sa fiskalnim računom uz knjigu.


Detaljnije informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 011 303 43 77 ili putem mejla na e-mail adresi edcentreshop@gmail.com