Evaluacija

OCENA KVALITETA UDŽBENIKA od V do VIII razreda  Progetto italiano junior 1,2,3

(autori: T. Marin,A.Albano,izdavač: Edilingua)

 

U okviru praćenja kvaliteta udžbenika Progetto italiano junior 1,2,3 (autori: T. Marin, A. Albano,

izdavač: Edilingua) u školskoj 2016/17. godini analizirana su mišljena nastavnika u 15

osnovnih škola u kojima se koriste pomenuti udžbenici.

Školama su dostavljeni upitnici u vezi sa ocenom kvaliteta udžbenika čiji je cilj analiza tri glavne karakteristike: 1. sadržinske i tehničke karakteristike udžbenika; 2. struktura udžbenika, aktivnosti i jezik; 3. usklađenost udžbenika sa nastavnim planom i programom, razvijanje jezičkih kompetencija i interkulturne kompetencije.U okviru svakog od tri dela upitnika nastavnici su pozvani da zaokruže jedan od ponuđenih odgovora u vezi sa stepenom prisustva određene karakteristike (po modelu: u potpunosti; delimično ili ni malo), kao i da detaljnije objasne pojedine odgovore i istaknu odlike užbenika koje smatraju relevantnim za njihovo korišćenje u nastavi.

Na osnovu analize odgovora nastavnika iz 15 škola u Srbiji u kojima se koriste udžbenički

kompleti Progetto italiano junior 1,2,3 (autori: T. Marin, A. Albano, izdavač: Edilingua) možemo

zaključiti da sva tri kompleta ispunjavaju relevantne kriterijume za primenu u osnovnim

školama u  nastavi italijanskog jezika.

U posebnom delu ankete koji je namenjen komentarima i eventualnim objašnjenjima, nastavnici su istakli sledeće prednosti udžbenika: sadržaji su prilagođeni uzrastu učenika, dok su vežbe dinamične i raznovrsne. Ove karakteristike su posebno izdvojene kao pozitivan faktor u motivaciji učenika.

Pored toga, nastavnici izdvajaju odeljak “Conosciamo l’Italia” koji približava učenicima na adekvatan način različite kulturne aspekte Italije.

Odeljak “Autovalutazione” i “Test finale” su posebno istaknuti kao odgovarajući instrumenti za samoprocenu znanja i napredovanja u nastavnom procesu.

Nakon analize svih odgovora ispitanika u okviru tri celine (I Sadržinske i tehničke karakteristike

udžbenika, II Struktura udžbenika, aktivnosti i jezik i III Usklađenost udžbenika sa nastavnim

planom i programom, razvijanje jezičkih kompetencija i interkulturne kompetencije) možemo

zaključiti da udžbenički komplet Progetto italiano junior  (autori: T. Marin, A. Albano,

izdavač: Edilingua) ispunjava sve relevantne kriterijume za primenu udžbenika u nastavi

italijanskog jezika od V do VIII razreda.

O nama

Educational Centre je kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom strane knjige. Deo smo lanca sličnih kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Grčkoj i više od 20 knjižara u Grckoj, Bugarskoj, Rumuniji, Moldaviji, Albaniji i Crnoj Gori. U Beogradu radimo od januara 2002. godine. Trenutno imamo najveći izbor udžbenika, rečnika i pratećeg materijala za učenje i predavanje 6 stranih jezika – engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog, francuskog i grčkog. Educational Centre je ekskluzivni distributer za Srbiju sledećih izdavačkih kuca: Hueber Verlag, Alma Edizioni, Edilingua, National Geographic Learning, Garnet Education, Helbling i distributer najvećeg francuskog izdavača u oblasti knjiga za učenje francuskog jezika – Hachette. Distributeri smo i sledećih izdavačkih kuća: za nemački jezik - Duden, Langenscheidt; za engleski jezik - Cambridge Education, Richmond, Scholastic; za italijanski jezik - Guerra EdizioniBonacci Editore; a za španski jezik - SGEL.

Novosti

Važno obaveštenje - PROMENA RAČUNA

Poštovani, od 26.04.2019. knjižara Educational centre menja broj računa. Sve uplate od 26.04.2019.se moraju izvršiti na novi broj...

Kontakt

Educational Centre,
Kneza Miloša 17, 11000 Beograd,
tel. (011) 324 19 22; 303 43 77;

facebook

Radno vreme radnim danom 9-19h i subotom 10-14h

 

Developed by BASE LINK